یکشنبه, 27 اسفند 1396
شناسه خبر:600

مسئولین هیات هندبال مازندران

  • انداز قلم

مسئولین هیات هندبال مازندران:

با توجه به طراحی نمودار سازمانی و چارت تشکیلاتی هیات هندبال مازندران

تعداد 44 نفر بعنوان مسئولین هیات به شرح ذیل سازماندهی شدند:

هیات رئیسه هندبال مازندران: تعداد هشت (8) نفر متشکل از آقایان و بانوان

کمیته های مناطق هیات: 2 نفر از آقایان بعنوان مسئول و 2 نفر از بانوان بعنوان دبیر

کمیته های تخصصی هیات: 8 نفر از آقایان بعنوان مسئول و 8 نفر از بانوان بعنوان دبیر

کمیته های عمومی هیات: 8 نفر از آقایان بعنوان مسئول و 8 نفر از بانوان بعنوان دبیر

دسته بندی نشده

 آخرین ویرایش: 1396/10/15

اعضای هیات رئیسه

هیات هندبال مازندران

ردیف عنوان نام 
نام خانوادگی شماره همراه شماره همراه
1 رئیس محمد حسین
شکیبافر    
2 دبیر
علیرضا
بکماز    
3 نایب رئیس امور شهرستانها
محسن بیگلرپور عمرانی
   
4 نایب رئیس بانوان مهری السادات
مهدوی ساداتی
   
5 خزانه دار حسین
 علامه    
6 عضو سید مجید
 محمدیان    
7 عضو امیر
رمضانی    
8 عضو اکرم
خالقی    
           
ردیف منطقه مسئول شماره همراه دبیر شماره همراه
1 یک محسن بیگلرپور عمرانی   الهام شیری  
2 دو محمد کوهستانی   مرضیه دیوج  

کمیته های تخصصی

هیات هندبال مازندران

ردیف کمیته تخصصی مسئول شماره همراه دبیر شماره همراه
1 بازیکنان محمد غلامی    مهدیه واحدی
 
2  مربیان میثم مختاری   مرضیه دیوج
 
3  داوران شهاب الدین محمدی   فاطمه ریاحی
 
4  پیشکسوتان محمد علی محجوب    آمنه اسدزاده
 
5  استعدادیابی امیر حاجی آقایی   الهام شیری  
6  آموزش  علی فرشادنیا   محبوبه عابدی  
7  مسابقات عامر مشرفی    عطیه جبلی  
8  ساحلی شهرام خزایی   عاطفه احدی فر
 

کمیته های عمومی

هیات هندبال مازندران

ردیف کمیته عمومی مسئول شماره همراه دبیر شماره همراه
1 اداری و مالی بهرام لیالی    نرگس بخشنده
 
2 نظارت و ارزیابی  علی اکبر امینی   سیده ستایش ساداتی   
3 روابط عمومی و رسانه علیرضا اسدی   سمانه برزگر فرح آبادی
 
4  فرهنگی و تبلیغات  محمد رضا شکیبافر
     
5  حقوقی و قراردادها  علی مکرم   مریم جهانی
 
6 فناوری اطلاعات  مصطفی ایرانیان      
7 توسعه همگانی   هاتف عمادی      
8 توسعه محیط زیست علی مومنی      

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد