یکشنبه, 27 اسفند 1396
شناسه خبر:601

مسئولین هیات های هندبال شهرستانها و بخش های استان مازندران

  • انداز قلم

لیست اسامی

مسئولین هیات های هندبال

شهرستان و بخش های های

استان مازندران:

تاریخ ویرایش: 1396/07/01

دسته بندی نشده
ردیف شهرستان نام و نام خانوادگی آغاز سرپرستی آغاز ریاست پایان مسئولیت
1 آمل حامد عبدالهی 1395/11/09 ---------- 1396/01/31
2 بابل محمود محسنی دهکلان 1396/04/31 ---------- 1396/07/30
3 بابلسر سید علی حسین زاده امیری 1395/09/14 ----------   1395/12/30
4 بهشهر  حمید رضا باقرپور
1396/09/02  ---------- 1396/12/02
5 تنکابن  فرزانه فرح بخش 1395/09/14  1396/04/16   1397/04/16
6 جویبار   ----------  ----------  ----------  ----------
7  چالوس رضا اسحاقی 1395/09/30  1396/04/16   1397/04/16
8 رامسر محمد باقر مارکوئی 1395/12/05  ----------  1396/01/31
9  ساری  محسن بیگلرپور عمرانی  1395/09/06  1396/04/16   1397/04/16
10 سوادکوه کاظم امیرپور سرخکلائی 1395/09/14   ----------  1395/12/30
11  سوادکوه شمالی علی اکبر افشار  1395/12/09  ---------- 1396/01/31
12 سیمرغ  منیژه شکری  1395/12/01  ---------- 1396/01/31
13 عباس آباد  علی اکبر سلی بنی مقدم  1395/11/09  1396/04/16   1397/04/16
14 فریدونکنار  هادی حیدری  1395/12/05  ---------- 1396/01/31
15  قائمشهر یوسف حیدری شاهی  1396/04/31  1396/09/08 1397/09/08
16 کلاردشت  مقداد کلامرج الیاسی  1395/12/01  ---------- 1396/01/31
17  گلوگاه  محمد خوش تراش  1395/12/09  ---------- 1396/01/31
18 محمودآباد مائده اصغری 1395/09/17  ----------  1395/12/30
19  میاندورود ربابه کشاورز نژاد 1395/09/17  ----------  1395/12/30
20 نکا آمنه اسدزاده 1395/09/06  1396/04/16   1397/04/16
21  نور عبدالرحمان صابری 1396/03/22 ---------- 1396/06/22
22 نوشهر ایرج سلطانی لرگانی 1395/09/06 ----------  1395/12/30
ردیف بخش  نام و نام خانوادگی آغاز سرپرستی آغاز ریاست پایان مسئولیت
1 امیرکلا جمال حسینیان امیری  1395/11/09 ----------  1396/01/31
2 بهنمیر رقیه نادری گرزالدینی  1396/07/01  ----------  1396/10/01
3 رستم کلا اسمعیل سلامت رستمی  1395/09/14 ----------  1395/12/30
4 سرخرود مائده اصغری  1395/09/14 ----------  1395/12/30 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد