دوشنبه, 07 خرداد 1397
شناسه خبر:634

فرم مسئولین هیات های هندبال شهرستانها

  • انداز قلم
هندبال مازندران

مسئولین هیات هندبال شهرستان ها/شهرهای استان مازندران:

با توجه به طراحی نمودار سازمانی و چارت تشکیلاتی متحدالشکل

برای تمامی هیاتهای شهرستان/شهرهای تابعه استان، می بایست

تعداد 23 نفر بعنوان مسئولین هیات به شرح ذیل سازماندهی شوند:

هیات رئیسه: تعداد هفت(7) نفر متشکل از آقایان و بانوان

کمیته های تخصصی هیات: 8 نفر از آقایان/بانوان فعال بعنوان مسئول

کمیته های عمومی هیات: 8 نفر از آقایان/بانوان فعال بعنوان مسئول

 

 

برای دریافت فرم مسئولین هیات های هندبال شهرستانها بر روی متن زیر کلیک کنید:

 

دانلود فرم مسولین هیات های هندبال شهرستانها

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد