سه شنبه, 08 مهر 1399
شناسه خبر:613

صدور حکم مسئولیت تمامی سرپرستان هیات های هندبال شهرستانها و شهرهای تابعه در آذرماه

  • انداز قلم
هندبال مازندران

محمد حسین شکیبافر رئیس هیات هندبال مازندران از صدور حکم مسئولیت تمامی سرپرستان هیات های هندبال شهرستانها و شهرهای تابعه استان در آذرماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هیات هندبال مازندران، محمد حسین شکیبافر رئیس هیات هندبال استان از صدور حکم مسئولیت تمامی سرپرستان هیات های هندبال شهرستانها و شهرهای تابعه استان در آذرماه 95 خبر داد.

شکیبافر با اشاره به لزوم سازماندهی و ساماندهی مسئولین هیات های هندبال شهرستان های تابعه گفت: تاکنون چند نامه به روسای ادارات شهرستان ها ارسال و مقرر گردید روسای ادارات شهرستانها نسبت به معرفی سرپرست پیشنهادی هیات هندبال شهرستان خود تسریع نمایند.

رئیس هیات هندبال مازندارن در ادامه از معرفی چند نفر از سوی ادارات شهرستانها و برگزاری نشست های تخصصی با ایشان اطلاع داد و افزود: صدور حکم مسئولیت تمامی سرپرستان هیات های شهرستان ها و شهرهای استان در آذر ماه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به حق معرفی سرپرست پیشنهادی هیات های شهرستانها از سوی رئیس اداره ورزش و جوانان همان شهرستان افزود: با توجه به ارسال سه نامه به ادارات شهرستانها و مذاکرات انجام شده، اداراتی که در مدت تعیین شده نسبت به معرفی سرپرست هیات ها اقدام ننمایند بر اساس مصوبه هیات رئیسه هندبال مازندران و مذاکرات انجام شده با اداره کل، هیات هندبال استان رأساً نسبت به انتصاب سرپرست هر هیات در شهرستان اقدام خواهد کرد.

شکیبافر در پایان از تهیه شرح وظایف روسای هیات های هر شهرستان و شهر خبر داد و اظهار داشت: شرح وظایف سرپرست هیات، فرم انتظارات هیات هندبال استان و فرم ارزیابی عملکرد هیات های شهرستانی به همراه حکم مسئولیت تحویل سرپرست هیات شهرستان و شهر خواهد شد و با توجه به اعتبار این حکم تا پایان سال جاری گفت تمدید احکام مسئولیت، ملزم به رعایت اصول اعلام شده خواهد بود، در غیر اینصورت افراد جدید جایگزین ایشان خواهند شد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد