شنبه, 03 آبان 1399
شناسه خبر:620

نتایج بازیهای هفته نهم(مرحله نهایی):

  • انداز قلم
هندبال مازندران

لیگ هندبال شهدای استان مازندران...
نتایج بازیهای هفته نهم(مرحله نهایی):
روز جمعه ۲۴ دیماه- بابلسر

لیگ هندبال شهدای استان مازندران
نتایج بازیهای هفته نهم(مرحله نهایی):
روز جمعه ۲۴ دیماه- بابلسر

بانوان:
هیات قائمشهر   ۲۸
هیات بابل   ۱۵

هیات نکا(باشگاه ذوالفقار)   ۲۰
هیات نوشهر(املاک دوقلو)   ۱۴

آقایان:
هیات قائمشهر   ۲۵
هیات بابل   ۲۲

هیات ساری(نسیم ورزش)   ۲۸
هیات نوشهر(نشر دانش)   ۲۶ 

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد