تیم های برتر سال ۱۳۹۵

  • انداز قلم
هندبال مازندران

لیگ هندبال شهدای مازندران
تیم های برتر سال ۱۳۹۵

آقایان:
مقام اول: هیات ساری(نسیم ورزش)
مقام دوم: هیات نوشهر(نشر دانش)
مقام سوم: هیات قائمشهر
بانوان:
مقام اول: هیات نکا(باشگاه ذوالفقار)
مقام دوم: هیات نوشهر(املاک دوقلو)
مقام سوم: هیات قائمشهر

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد