چهارشنبه, 09 مهر 1399
شناسه خبر:658

تشکیل ستاد بزرگداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در هیات هندبال مازندران

  • انداز قلم
هندبال مازندران

ستاد بزرگداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در هیات هندبال مازندران تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی هیات هندبال مازندران، محمدحسین شکیبافر رئیس هیات هندبال استان، طی احکامی جداگانه محسن بیگلرپور عمرانی را بعنوان دبیر و شهاب الدین محمدی گل افشانی، علی فرشادنیا، مهری السادات مهدوی و فاطمه ریاحی را بعنوان اعضای ستاد بزرگداشت هفته تربیت بدنی و ورزش منصوب کرد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد